AIS FIBRE อุ่นใจกับประกัน COVID 19

AIS Fibre ได้จัดโครงการ ฟรี! ประกันภัยไวรัสโคโรน่า (Covid-19) นาน 45 วัน มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครและติดตั้งเน็ตบ้าน Ais Fibre หรือสมัครบริการเสริม AIS Fibre MESH WiFi โดยระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มกราคม 2564